Tabliczka przystankowa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiębiorców w zakresie pasażerskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 13 grudnia, godzina 11:28
Rozkład jazdy: Racibórz, d.a.
Odjazd do Przez Godziny odjazdu i rodzaj kursu
Baborów, ryn.
05.301) 06.102) 06.453) 07.454)
09.204) 10.303) 11.201) 12.305)
13.506) 14.307) 14.302) 15.305)
16.158) 17.453) 19.109) 20.2010)
22.309)  
Bolesław
07.106) 13.206) 15.056)  
Branice Kietrz, Ściborzyce Wielkie
16.003)  
Chałupki, Bogumińska 47 Krzyżanowice
07.251) 14.206)  
Dobrosławice I 18
06.101) 11.501) 15.308) 22.309)  
Dzierżkowice Żerdziny, Ściborzyce Wielkie
15.053)  
Gamów, OSP 04 Rudnik
07.451) 11.451) 14.201) 14.206)
14.2011) 16.006) 18.309)  
Głubczyce, p.dw. Baborów, Sułków
05.301) 06.453) 07.454) 09.204)
10.303) 11.201) 12.305) 14.307)
15.305) 16.158) 17.453) 19.109)
20.2010)  
Gródczanki Wiejska Pietrowice Wielkie
06.556) 13.056) 14.356) 15.4012)
17.109)  
Grzegorzowice, sklep
12.001) 14.306) 18.309)  
Grzegorzowice, sklep Rudnik
06.1011) 06.306) 07.006) 07.401)
08.501) 10.301) 12.001) 14.056)
14.106) 14.3011) 15.156) 16.156)
18.159)  
Grzędzin Rudnik
11.451) 14.301) 16.008)  
Jastrzębie Rudnik
07.351) 07.451) 11.451) 14.206)
14.301) 16.008) 16.006) 18.409)
22.309)  
Kietrz, ryn. Pietrowice Wielkie
06.001) 07.251) 09.004) 12.2013)
13.151) 14.401) 15.053) 16.003)  
Kobyla 32
13.206)  
Kobyla 32 Kornowac
06.406) 07.156) 07.256) 09.1014)
12.0014) 14.006) 14.5514) 15.506)
17.406)  
Kornice, kaplica
07.201)  
Kornowac, skrz.
04.551) 05.501) 06.406) 07.101)
07.156) 07.256) 08.001) 09.1015)
09.1014) 09.301) 10.551) 12.0014)
12.451) 13.0515) 13.256) 14.006)
14.151) 14.306) 14.5514) 15.351)
15.506) 17.001) 17.406) 18.406)  
Krzanowice, rynek 36
05.2016) 05.259) 06.1517) 06.154)
06.556) 08.006) 08.0011) 09.154)
10.154) 10.356) 12.156) 12.1511)
12.1517) 12.406) 13.256) 13.356)
14.156) 14.3517) 14.356) 14.3511)
15.356) 15.3512) 16.259) 18.259)
18.3018) 20.159) 20.259) 22.253)  
Kuźnia Raciborska, Kolejowa Nędza
22.209)  
Lasaki Nadorzańskie
14.306)  
Lasaki Nadorzańskie Rudnik
06.306) 07.006) 12.001) 14.106)
14.3011) 15.156) 16.156)  
Łaniec, skrz. Rudnik
07.351) 11.451) 14.301) 16.008)
18.409) 22.309)  
Łany
12.001) 14.306) 18.309)  
Łany Rudnik
08.501)  
Maciowakrze 22
06.1019) 06.101) 07.5013) 11.501)
14.2517) 15.308) 22.309)  
Modzurów Rudnik
06.506) 07.351) 07.451) 11.451)
14.1020) 14.201) 14.206) 14.2011)
14.301) 16.008) 16.006) 18.309)
18.409) 22.309)  
Nędza, Jana III Sobieskiego stara szkoła
07.056) 07.256) 13.106)  
Nędza, Leśna szk.
07.056) 13.106)  
Pietraszyn, Trulleya 42 Krzanowice
05.2016) 05.259) 06.1517) 06.154)
06.556) 08.006) 08.0011) 09.154)
10.154) 10.356) 12.156) 12.1511)
12.1517) 12.406) 13.256) 13.356)
14.3517) 14.356) 14.3511) 15.356)
15.3512) 16.259) 18.259) 18.3018)
20.259) 22.253)  
Pietrowice Wielkie, 1 Maja 5/8 18
06.001) 06.2017) 06.356) 06.506)
06.556) 07.251) 09.004) 09.001)
10.2017) 11.001) 12.2013) 12.2011)
12.2017) 13.056) 13.151) 14.2011)
14.2021) 14.356) 14.401) 15.053)
15.106) 15.4012) 16.003) 17.109)
18.309) 20.2010)  
Pietrowice Wielkie, 1 Maja 80
06.001) 06.2017) 06.556) 07.251)
09.004) 10.2017) 12.2013) 12.2011)
12.2017) 13.056) 13.151) 14.2011)
14.2021) 14.356) 14.401) 15.053)
15.4012) 16.003) 17.109) 18.309)
20.2010)  
Pietrowice Wielkie, Konopnickiej 17
06.506) 06.556) 12.306) 12.406)
13.056) 14.356) 15.4012)  
Polska Cerekiew Rudnik
14.301) 16.008)  
Ponięcice Rudnik
06.506) 07.306) 07.3011) 11.451)
12.201) 14.1020) 14.201) 14.301)
15.206) 16.006) 16.356) 18.309)
22.309)  
Ruda Kozielska, sklep Nędza
22.209)  
Ruda Kozielska, sklep Nędza, Kuźnia Raciborska
14.226)  
Rzuchów
07.156) 13.206)  
Rzuchów Kornowac
07.156) 13.256) 14.306)  
Sławików, bar
12.001) 14.306)  
Sławików, bar Rudnik
06.1011) 07.006) 07.401) 08.501)
10.301) 12.001) 14.106) 14.3011)
15.156) 16.156) 18.159)  
Legenda
1)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
2)
kursuje w soboty; nie kursuje 1.I. w pierwszy i dugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
3)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII; nie kursuje w piatek po dniu Bożego Ciała; nie kursuje 2.V;
4)
kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;
5)
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII;
6)
kursuje w dni nauki szkolnej dla województwa śląskiego;
7)
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII;
8)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w okresie ferii letnich; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
9)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
10)
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII; nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII;
11)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych w województwie śląskim;
12)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych w województwie śląskim; nie kursuje w dniach 24 i 31 XII
13)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w okresie ferii letnich;
14)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII; nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała;
15)
kursuje w soboty, niedziele i święta;
16)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała;
17)
kursuje w soboty;
18)
kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; nie kursuje w Wielką Sobotę oraz dniach 24 i 31.XII;
19)
kursuje w soboty; nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII;
20)
kursuje w piątki; nie kursuje w okresie ferii letnich;
21)
kursuje w soboty, niedziele i święta; nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII; nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII;
SELECT T.ix_przystanku, T.pozycja, if(T.status = 'M', M1.nazwa, P.nazwa) as miejsc_docelowa, M2.nazwa as przez1, M3.nazwa as przez2, T.godz1 as godz_odj1, T.rodz1, T.legenda1 as legenda1_id, L1.opis as legenda1, P1.indeks as przewoznik1_id, P1.nazwa as przewoznik1, P1.www as przewoznik1_www, T.godz2 as godz_odj2, T.rodz2, T.legenda2 as legenda2_id, L2.opis as legenda2, P2.indeks as przewoznik2_id, P2.nazwa as przewoznik2, P2.www as przewoznik2_www, T.godz3 as godz_odj3, T.rodz3, T.legenda3 as legenda3_id, L3.opis as legenda3, P3.indeks as przewoznik3_id, P3.nazwa as przewoznik3, P3.www as przewoznik3_www, T.godz4 as godz_odj4, T.rodz4, T.legenda4 as legenda4_id, L4.opis as legenda4, P4.indeks as przewoznik4_id, P4.nazwa as przewoznik4, P4.www as przewoznik4_www FROM T_PRZYST T LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M1 ON (M1.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'M') LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M2 ON (M2.indeks = T.przez1) LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M3 ON (M3.indeks = T.przez2) LEFT JOIN PRZYSTANKI P on (P.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'P') LEFT JOIN LEGENDA L1 ON (L1.indeks=T.legenda1) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P1 ON (P1.indeks=T.ix_przew1) LEFT JOIN LEGENDA L2 ON (L2.indeks=T.legenda2) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P2 ON (P2.indeks=T.ix_przew2) LEFT JOIN LEGENDA L3 ON (L3.indeks=T.legenda3) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P3 ON (P3.indeks=T.ix_przew3) LEFT JOIN LEGENDA L4 ON (L4.indeks=T.legenda4) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P4 ON (P4.indeks=T.ix_przew4) where T.ix_przystanku = 129544 order by miejsc_docelowa, przez1, przez2, pozycja;