Tabliczka przystankowa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiębiorców w zakresie pasażerskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 14 sierpnia, godzina 18:21
Rozkład jazdy: Kuźnia Raciborska, Kościelna Kościół
Odjazd do Przez Godziny odjazdu i rodzaj kursu
Racibórz, d.a.
04.501) 06.502) 08.003) 11.454)
12.551) 14.355) 15.204) 15.206)
17.256) 19.152)  
Racibórz, d.a. Nędza
04.363) 05.553) 06.294) 06.591)
07.014) 07.594) 08.203) 09.053)
10.243) 11.203) 12.507) 12.504)
14.207) 14.224) 15.043) 15.204)
15.444) 15.454) 16.043) 16.452)
17.542) 18.592) 20.592)  
Racibórz, Gamowska ZOZ
04.501) 06.502) 08.003)  
Racibórz, Gamowska ZOZ Nędza
04.363) 05.553) 08.203) 11.203)
12.507) 12.504) 14.207) 14.224)
16.452)  
Racibórz, Plac Konstytucji 3 Maja/ Ocicka 10
04.501) 06.502) 08.003) 12.551)  
Racibórz, Plac Konstytucji 3 Maja/ Ocicka 10 Nędza
04.363) 05.553) 06.294) 06.591)
07.014) 07.594) 08.203) 09.053)
10.243) 11.203) 12.507) 12.504)
14.207) 14.224) 15.043) 16.452)
20.592)  
Ruda Kozielska, sklep
04.363) 06.404) 14.554)  
Szymocice, Basen
04.363) 06.404)  
Legenda
1)
kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;
2)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
3)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
4)
kursuje w dni nauki szkolnej dla województwa śląskiego;
5)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w okresie ferii letnich;
6)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych w województwie śląskim i łódzkim; nie kursuje w dniach 24 i 31 XII
7)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych w województwie łódzkim;
SELECT T.ix_przystanku, T.pozycja, if(T.status = 'M', M1.nazwa, P.nazwa) as miejsc_docelowa, M2.nazwa as przez1, M3.nazwa as przez2, T.godz1 as godz_odj1, T.rodz1, T.legenda1 as legenda1_id, L1.opis as legenda1, P1.indeks as przewoznik1_id, P1.nazwa as przewoznik1, P1.www as przewoznik1_www, T.godz2 as godz_odj2, T.rodz2, T.legenda2 as legenda2_id, L2.opis as legenda2, P2.indeks as przewoznik2_id, P2.nazwa as przewoznik2, P2.www as przewoznik2_www, T.godz3 as godz_odj3, T.rodz3, T.legenda3 as legenda3_id, L3.opis as legenda3, P3.indeks as przewoznik3_id, P3.nazwa as przewoznik3, P3.www as przewoznik3_www, T.godz4 as godz_odj4, T.rodz4, T.legenda4 as legenda4_id, L4.opis as legenda4, P4.indeks as przewoznik4_id, P4.nazwa as przewoznik4, P4.www as przewoznik4_www FROM T_PRZYST T LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M1 ON (M1.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'M') LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M2 ON (M2.indeks = T.przez1) LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M3 ON (M3.indeks = T.przez2) LEFT JOIN PRZYSTANKI P on (P.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'P') LEFT JOIN LEGENDA L1 ON (L1.indeks=T.legenda1) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P1 ON (P1.indeks=T.ix_przew1) LEFT JOIN LEGENDA L2 ON (L2.indeks=T.legenda2) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P2 ON (P2.indeks=T.ix_przew2) LEFT JOIN LEGENDA L3 ON (L3.indeks=T.legenda3) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P3 ON (P3.indeks=T.ix_przew3) LEFT JOIN LEGENDA L4 ON (L4.indeks=T.legenda4) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P4 ON (P4.indeks=T.ix_przew4) where T.ix_przystanku = 131639 order by miejsc_docelowa, przez1, przez2, pozycja;