Tabliczka przystankowa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiębiorców w zakresie pasażerskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 16 października, godzina 01:48
Rozkład jazdy: Glinik Górny, szk. 11/12 1323R
Odjazd do Przez Godziny odjazdu i rodzaj kursu
Frysztak, UG 01/02 1323R
06.491) 07.072) 07.102) 08.122)
09.122) 10.013) 10.472) 11.011)
13.022) 13.162) 14.001) 15.163)
16.561) 20.261)  
Gogołów, dom ludowy 17/18 1323R
06.291) 07.211) 08.002) 08.362)
08.561) 09.562) 10.362) 10.593)
12.412) 12.511) 14.412) 14.463)
15.461)  
Gogołów, Piaski 19/20 1323R
06.291) 07.211) 08.002) 08.362)
09.562) 10.362) 10.593) 12.412)
12.511) 14.412) 14.463) 15.461)  
Jasło, d.a. / ul. Dworcowa
06.291) 07.211) 08.362) 09.562)
10.593) 12.511) 14.463) 15.461)  
Strzyżów, d.a. / ul. Witosa
06.491) 07.102) 08.122) 11.011)
13.162) 14.001)  
Strzyżów, ul. Weissa 61
07.072) 09.122) 10.472) 13.022)  
Legenda
1)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
2)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
3)
kursuje w dni nauki szkolnej dla województwa podkarpackiego;
SELECT T.ix_przystanku, T.pozycja, if(T.status = 'M', M1.nazwa, P.nazwa) as miejsc_docelowa, M2.nazwa as przez1, M3.nazwa as przez2, T.godz1 as godz_odj1, T.rodz1, T.legenda1 as legenda1_id, L1.opis as legenda1, P1.indeks as przewoznik1_id, P1.nazwa as przewoznik1, P1.www as przewoznik1_www, T.godz2 as godz_odj2, T.rodz2, T.legenda2 as legenda2_id, L2.opis as legenda2, P2.indeks as przewoznik2_id, P2.nazwa as przewoznik2, P2.www as przewoznik2_www, T.godz3 as godz_odj3, T.rodz3, T.legenda3 as legenda3_id, L3.opis as legenda3, P3.indeks as przewoznik3_id, P3.nazwa as przewoznik3, P3.www as przewoznik3_www, T.godz4 as godz_odj4, T.rodz4, T.legenda4 as legenda4_id, L4.opis as legenda4, P4.indeks as przewoznik4_id, P4.nazwa as przewoznik4, P4.www as przewoznik4_www FROM T_PRZYST T LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M1 ON (M1.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'M') LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M2 ON (M2.indeks = T.przez1) LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M3 ON (M3.indeks = T.przez2) LEFT JOIN PRZYSTANKI P on (P.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'P') LEFT JOIN LEGENDA L1 ON (L1.indeks=T.legenda1) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P1 ON (P1.indeks=T.ix_przew1) LEFT JOIN LEGENDA L2 ON (L2.indeks=T.legenda2) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P2 ON (P2.indeks=T.ix_przew2) LEFT JOIN LEGENDA L3 ON (L3.indeks=T.legenda3) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P3 ON (P3.indeks=T.ix_przew3) LEFT JOIN LEGENDA L4 ON (L4.indeks=T.legenda4) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P4 ON (P4.indeks=T.ix_przew4) where T.ix_przystanku = 171548 order by miejsc_docelowa, przez1, przez2, pozycja;