Tabliczka przystankowa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiębiorców w zakresie pasażerskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 27 maja, godzina 06:54
Rozkład jazdy: Kutno, D.A./Wyszyńskiego
Odjazd do Przez Godziny odjazdu i rodzaj kursu
Baby,rondo Krośniewice, Dąbrowice
05.301) 09.402) 15.453)  
Bzówki, pętla Imielno, Ostrowy
06.101) 11.401) 14.151) 15.302)  
Chodów, 01/02 (119/114) DK92 Krośniewice
05.051) 07.051) 12.551) 15.351)
17.251)  
Dąbrowice Krośniewice
05.301) 06.352) 09.402) 11.252)
14.352) 15.453) 17.553) 19.554)  
Dębowa Góra, OSP Bedlno
14.301) 15.351)  
Dzierzbice, wieś I 02 3408P Krośniewice
07.051) 12.551) 15.351)  
Franciszków, pałac Głogowiec
18.105)  
Głogowa, (gr. P2172E) Krośniewice
06.002) 13.251) 16.152)  
Gostynin, d.a. Zamkowa Strzelce
05.102) 05.403) 06.251) 08.053)
09.143)V 11.543)V 14.323)V 17.043)V  
Kąty Łanięta
06.156) 09.302) 14.206) 15.452)  
Kłodawa, ul. Poznańska p.dw. 01 3510P Krośniewice, Chodów
05.051) 07.051) 12.551)  
Krośniewice, Plac Wolności
05.051) 05.301) 05.452) 06.002)
06.352) 07.051) 07.157) 08.002)
09.407) 09.402) 11.252) 11.257)
12.252) 12.551) 13.258) 13.251)
14.201) 14.259) 14.352) 15.351)
15.453) 16.152) 17.251) 17.553)
19.5510) 19.554)  
Ktery Marcinów
06.001)  
Łanięta
05.002) 06.156) 07.001) 09.302)
11.001) 13.302) 14.206) 15.251)
15.452) 19.004)  
Łęczyca, Dw.PKS/Belwederska Daszyna
12.252)  
Łęczyca, Dw.PKS/Belwederska Witonia
11.373)V 14.003)V 15.401)V  
Łęki Górne Malewo
16.051)  
Łęki Górne Rybie, Młogoszyn
06.451)  
Łódź, d.a. Północny Oporów, Żychlin
07.003) 09.303) 16.009)  
Łódź, d.a. Północny Piątek, Zgierz
05.583)V 09.273)V 13.223)V 14.573)V
17.279)V  
Łódź, d.a. Północny Witonia, Łęczyca
11.373)V 14.003)V  
Łódź, Pl. Dąbrowskiego (4499) Oporów, Żychlin
07.003) 09.303) 16.009)  
Łódź, Pl. Dąbrowskiego (4499) Piątek, Zgierz
05.583)V  
Łódź, Pl. Dąbrowskiego (4499) Witonia, Łęczyca
11.373)V 14.003)V  
Łódź, Pl. Dąbrowskiego (4500) Piątek, Zgierz
09.273)V 13.223)V 14.573)V 17.279)V  
Ostrowy, Cukrownia Krośniewice
14.201)  
Ostrowy, Cukrownia Nowe Ostrowy
06.101) 08.102) 11.401) 11.4011)
14.151) 15.302)  
Płock, d.a. Dworcowa 46 Sieraków, Gostynin
05.403) 06.251) 08.053) 09.143)V
11.543)V 14.323)V 17.043)V  
Przyzórz Grotowice, Oporów
15.201)  
Strzelce, Leśna GS Niedrzew Pierwszy
06.351) 15.351)  
Wola Kałkowa Krzyżanów
15.302)  
Wola Pierowa, OSP Krośniewice
14.201)  
Wola Pierowa, OSP Rdutów
06.151)  
Zgoda, skrzyż Łanięta
05.002) 07.001) 13.302) 15.251)  
Żychlin, Łąkowa Bedlno
05.102) 06.103) 07.002) 08.002)
09.503) 12.052) 13.201) 14.352)
15.107) 15.402) 17.001) 18.153)
20.154)  
Żychlin, Łąkowa Oporów
06.102) 07.003) 08.301) 09.303)
12.003) 13.401) 14.401) 16.009)
17.103) 19.204)  
Legenda
1)
kursuje w dni nauki szkolnej w województwie łódzkim;
2)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
3)
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII;
4)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
5)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w okresie ferii letnich;
6)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; kursuje w soboty;
7)
kursuje w soboty, niedziele i święta; nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII;
8)
kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych dla woj. łódzkiego;
9)
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
10)
kursuje w soboty, niedziele i świąta; nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
11)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych;
SELECT T.ix_przystanku, T.pozycja, if(T.status = 'M', M1.nazwa, P.nazwa) as miejsc_docelowa, M2.nazwa as przez1, M3.nazwa as przez2, T.godz1 as godz_odj1, T.rodz1, T.legenda1 as legenda1_id, L1.opis as legenda1, P1.indeks as przewoznik1_id, P1.nazwa as przewoznik1, P1.www as przewoznik1_www, T.godz2 as godz_odj2, T.rodz2, T.legenda2 as legenda2_id, L2.opis as legenda2, P2.indeks as przewoznik2_id, P2.nazwa as przewoznik2, P2.www as przewoznik2_www, T.godz3 as godz_odj3, T.rodz3, T.legenda3 as legenda3_id, L3.opis as legenda3, P3.indeks as przewoznik3_id, P3.nazwa as przewoznik3, P3.www as przewoznik3_www, T.godz4 as godz_odj4, T.rodz4, T.legenda4 as legenda4_id, L4.opis as legenda4, P4.indeks as przewoznik4_id, P4.nazwa as przewoznik4, P4.www as przewoznik4_www FROM T_PRZYST T LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M1 ON (M1.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'M') LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M2 ON (M2.indeks = T.przez1) LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M3 ON (M3.indeks = T.przez2) LEFT JOIN PRZYSTANKI P on (P.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'P') LEFT JOIN LEGENDA L1 ON (L1.indeks=T.legenda1) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P1 ON (P1.indeks=T.ix_przew1) LEFT JOIN LEGENDA L2 ON (L2.indeks=T.legenda2) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P2 ON (P2.indeks=T.ix_przew2) LEFT JOIN LEGENDA L3 ON (L3.indeks=T.legenda3) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P3 ON (P3.indeks=T.ix_przew3) LEFT JOIN LEGENDA L4 ON (L4.indeks=T.legenda4) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P4 ON (P4.indeks=T.ix_przew4) where T.ix_przystanku = 174126 order by miejsc_docelowa, przez1, przez2, pozycja;