Tabliczka przystankowa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiębiorców w zakresie pasażerskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 19 kwietnia, godzina 10:40
Rozkład jazdy: Osjaków, Lesisko
Odjazd do Przez Godziny odjazdu i rodzaj kursu
Konopnica, 02 (4536E)
06.041) 07.241) 08.502) 11.133)
12.304) 13.331) 15.231) 16.031)
17.505) 18.133)  
Łódź, d.a Łódź Kaliska Pabianice
08.502) 12.304) 17.505)  
Wieluń, d.a. Staszica 49 Klusiny
16.352) 19.056) 22.335)  
Wieluń, d.a. Staszica 49 Nowa Wieś
05.477) 06.471) 07.573) 11.473)
13.571) 18.337)  
Wrońsko, OSP 01 Konopnica
06.041) 07.241) 11.133) 13.331)
15.231) 16.031)  
Legenda
1)
kursuje w dni nauki szkolnej dla województwa łódzkiego;
2)
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII;
3)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII; nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała;
4)
kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę; nie kursuje 1.I, w I dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII; nie kursuje w piątek po Bożym Ciele;
5)
kursuje w niedziele; nie kursuje 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII;
6)
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII; nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII;
7)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych w województwie łódzkim; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
SELECT T.ix_przystanku, T.pozycja, if(T.status = 'M', M1.nazwa, P.nazwa) as miejsc_docelowa, M2.nazwa as przez1, M3.nazwa as przez2, T.godz1 as godz_odj1, T.rodz1, T.legenda1 as legenda1_id, L1.opis as legenda1, P1.indeks as przewoznik1_id, P1.nazwa as przewoznik1, P1.www as przewoznik1_www, T.godz2 as godz_odj2, T.rodz2, T.legenda2 as legenda2_id, L2.opis as legenda2, P2.indeks as przewoznik2_id, P2.nazwa as przewoznik2, P2.www as przewoznik2_www, T.godz3 as godz_odj3, T.rodz3, T.legenda3 as legenda3_id, L3.opis as legenda3, P3.indeks as przewoznik3_id, P3.nazwa as przewoznik3, P3.www as przewoznik3_www, T.godz4 as godz_odj4, T.rodz4, T.legenda4 as legenda4_id, L4.opis as legenda4, P4.indeks as przewoznik4_id, P4.nazwa as przewoznik4, P4.www as przewoznik4_www FROM T_PRZYST T LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M1 ON (M1.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'M') LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M2 ON (M2.indeks = T.przez1) LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M3 ON (M3.indeks = T.przez2) LEFT JOIN PRZYSTANKI P on (P.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'P') LEFT JOIN LEGENDA L1 ON (L1.indeks=T.legenda1) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P1 ON (P1.indeks=T.ix_przew1) LEFT JOIN LEGENDA L2 ON (L2.indeks=T.legenda2) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P2 ON (P2.indeks=T.ix_przew2) LEFT JOIN LEGENDA L3 ON (L3.indeks=T.legenda3) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P3 ON (P3.indeks=T.ix_przew3) LEFT JOIN LEGENDA L4 ON (L4.indeks=T.legenda4) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P4 ON (P4.indeks=T.ix_przew4) where T.ix_przystanku = 187123 order by miejsc_docelowa, przez1, przez2, pozycja;