Tabliczka przystankowa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiębiorców w zakresie pasażerskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 15 sierpnia, godzina 10:39
Rozkład jazdy: Frysztak, PKP 02 1925R
Odjazd do Przez Godziny odjazdu i rodzaj kursu
Dębica, ul. Nagawczyna / Biedronka 132 Ropczyce
01.151) 07.352) 10.153) 13.254)
15.255)  
Gogołów, Piaski 19/20 1323R
10.246) 12.296) 14.296)  
Gorlice, d.a. Jasło, Biecz
18.527)V  
Huta Gogołowska, P18 1320R
07.588) 13.549) 15.5810)  
Jasło, d.a. / ul. Dworcowa
10.0911) 18.527)V  
Krosno, d.a. / ul. Naftowa Wojaszówka
00.2112) 01.484) 04.185) 04.5110)
04.5313) 06.1010) 06.536) 08.1510)
08.2110) 08.2113) 08.4114) 08.411)
09.306) 10.1610) 10.2115) 10.3510)
10.4616) 11.4510) 11.5110) 12.5112)
12.5513) 14.0613) 14.2910) 14.3610)
15.1617) 15.2910) 16.2910) 16.3110)
16.4610) 17.1613) 17.186) 17.2910)
18.3510) 19.3510) 19.3612) 20.132)
20.5510) 21.2612) 23.135)  
Krosno, Delphi / Brama Główna 01 Wojaszówka
04.5313) 12.5513) 20.5510)  
Krosno, ul. Bieszczadzka / starostwo 01/02 Wojaszówka
06.1010) 06.536) 08.1510) 09.306)  
Krosno, ul. Grodzka / kino 01/02 Wojaszówka
04.5110) 06.041) 06.1010) 06.4410)
06.536) 07.1410) 08.091) 08.1510)
09.2410) 09.306) 10.2910) 11.3910)
12.491) 14.2410) 14.5910) 15.2410)
16.2410) 17.2410) 18.2910) 19.2910)
20.4910)  
Krosno, ul. Lwowska / PKP 12 Wojaszówka
04.5110) 06.041) 06.1010) 06.4410)
06.536) 07.1410) 08.091) 08.1510)
09.2410) 09.306)  
Rzeszów, d.a. główny / Grottgera Strzyżów
04.406) 07.1018) 09.009) 11.5311)
13.156) 19.3510)  
Rzeszów, d.a. podmiejski / Kasprowicza Strzyżów
04.5913) 06.001) 07.2115) 08.4110)
09.3615) 10.0811)V 11.1413) 11.1510)
12.1413) 12.4811)V 13.1110) 14.1413)
14.4811)V 15.045) 16.146) 18.1916)
18.58)V 20.446)  
Rzeszów, ul. Lwowska / szpital 05/06 Strzyżów
06.001) 11.1510)  
Rzeszów, ul. Rejtana / Uniwersytet 05/06 Strzyżów
10.0811)V  
Strzyżów, d.a. / ul. Witosa
04.406) 04.5913) 06.508) 07.1018)
07.2115) 08.4110) 09.009) 09.3615)
10.0811)V 11.1413) 11.5311) 12.1413)
12.4811)V 13.0519) 13.1110) 13.156)
14.1413) 14.4811)V 14.5010) 15.045)
16.146) 18.1916) 18.58)V 19.3510)
20.446)  
Strzyżów, ul. Weissa 61
05.1010) 06.006) 06.2610) 07.061)
07.1510) 08.1610) 08.266) 09.2610)
09.3510) 10.311) 10.406) 11.5610)
12.0510) 13.2810) 13.3510) 13.5110)
14.281) 14.3413) 15.2310) 15.3110)
16.1810) 16.4010) 17.2610) 17.4110)
18.2610) 18.3510) 19.4110) 19.4510)
20.3110) 20.4010) 22.2610)  
Wiśniowa, 19/36 DW988
01.151) 04.406) 04.5913) 05.1010)
06.001) 06.006) 06.2610) 06.3413)
06.508) 07.061) 07.1018) 07.1510)
07.2115) 07.352) 08.1610) 08.266)
08.4110) 09.009) 09.2610) 09.3510)
09.3615) 10.0811)V 10.153) 10.311)
10.406) 11.1413) 11.1510) 11.5311)
11.5610) 12.0510) 12.1413) 12.4811)V
13.0519) 13.1110) 13.156) 13.254)
13.2810) 13.3510) 13.5110) 14.1413)
14.281) 14.3413) 14.4811)V 14.5010)
15.045) 15.2310) 15.255) 15.3110)
16.146) 16.1810) 16.4010) 17.2610)
17.4110) 18.1916) 18.2610) 18.3510)
18.58)V 19.3510) 19.4110) 19.4510)
20.3110) 20.4010) 20.446) 22.2610)
22.345)  
Legenda
1)
kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;
2)
kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; nie kursuje w dniu 24 i 31.XII;
3)
kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę; nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII; nie kursuje w dniach 24 i 31XII;
4)
kursuje w piątki nie będące świętami; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
5)
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
6)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
7)
kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę; nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII; nie kursuje w dniach 24 i 31XII; nie kursuje w dzień Bożego Ciała;
8)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w okresie ferii letnich; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
9)
nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII; nie kursuje w Wielka Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII;
10)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
11)
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII; nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII; nie kursuje w dzień Bożego Ciała;
12)
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII; nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII;
13)
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII;
14)
kursuje w soboty;
15)
kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; nie kursuje w Wielką Sobotę oraz dniach 24 i 31.XII;
16)
nie kursuje w okresie ferii letnich; nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII; nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII;
17)
kursuje w soboty, niedziele i świąta; nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII;
18)
nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII; nie kursuje w dzień Bożego Ciała;
19)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniu 24.XII;
SELECT T.ix_przystanku, T.pozycja, if(T.status = 'M', M1.nazwa, P.nazwa) as miejsc_docelowa, M2.nazwa as przez1, M3.nazwa as przez2, T.godz1 as godz_odj1, T.rodz1, T.legenda1 as legenda1_id, L1.opis as legenda1, P1.indeks as przewoznik1_id, P1.nazwa as przewoznik1, P1.www as przewoznik1_www, T.godz2 as godz_odj2, T.rodz2, T.legenda2 as legenda2_id, L2.opis as legenda2, P2.indeks as przewoznik2_id, P2.nazwa as przewoznik2, P2.www as przewoznik2_www, T.godz3 as godz_odj3, T.rodz3, T.legenda3 as legenda3_id, L3.opis as legenda3, P3.indeks as przewoznik3_id, P3.nazwa as przewoznik3, P3.www as przewoznik3_www, T.godz4 as godz_odj4, T.rodz4, T.legenda4 as legenda4_id, L4.opis as legenda4, P4.indeks as przewoznik4_id, P4.nazwa as przewoznik4, P4.www as przewoznik4_www FROM T_PRZYST T LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M1 ON (M1.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'M') LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M2 ON (M2.indeks = T.przez1) LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M3 ON (M3.indeks = T.przez2) LEFT JOIN PRZYSTANKI P on (P.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'P') LEFT JOIN LEGENDA L1 ON (L1.indeks=T.legenda1) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P1 ON (P1.indeks=T.ix_przew1) LEFT JOIN LEGENDA L2 ON (L2.indeks=T.legenda2) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P2 ON (P2.indeks=T.ix_przew2) LEFT JOIN LEGENDA L3 ON (L3.indeks=T.legenda3) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P3 ON (P3.indeks=T.ix_przew3) LEFT JOIN LEGENDA L4 ON (L4.indeks=T.legenda4) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P4 ON (P4.indeks=T.ix_przew4) where T.ix_przystanku = 36505 order by miejsc_docelowa, przez1, przez2, pozycja;