Tabliczka przystankowa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiębiorców w zakresie pasażerskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 15 sierpnia, godzina 10:51
Rozkład jazdy: Glinik Górny, Bajorki 09/10 1323R
Odjazd do Przez Godziny odjazdu i rodzaj kursu
Frysztak, UG 01/02 1323R
06.511) 07.092) 07.112) 08.132)
09.142) 10.023) 10.492) 11.021)
13.042) 13.172) 14.011) 15.173)
16.571) 20.271)  
Gogołów, dom ludowy 17/18 1323R
06.281) 07.201) 07.582) 08.352)
08.551) 09.552) 10.342) 10.583)
12.392) 12.501) 14.392) 14.453)
15.451)  
Gogołów, Piaski 19/20 1323R
06.281) 07.201) 07.582) 08.352)
09.552) 10.342) 10.583) 12.392)
12.501) 14.392) 14.453) 15.451)  
Jasło, d.a. / ul. Dworcowa
06.281) 07.201) 08.352) 09.552)
10.583) 12.501) 14.453) 15.451)  
Strzyżów, d.a. / ul. Witosa
06.511) 07.112) 08.132) 11.021)
13.172) 14.011)  
Strzyżów, ul. Weissa 61
07.092) 09.142) 10.492) 13.042)  
Legenda
1)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
2)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
3)
kursuje w dni nauki szkolnej dla województwa podkarpackiego;
SELECT T.ix_przystanku, T.pozycja, if(T.status = 'M', M1.nazwa, P.nazwa) as miejsc_docelowa, M2.nazwa as przez1, M3.nazwa as przez2, T.godz1 as godz_odj1, T.rodz1, T.legenda1 as legenda1_id, L1.opis as legenda1, P1.indeks as przewoznik1_id, P1.nazwa as przewoznik1, P1.www as przewoznik1_www, T.godz2 as godz_odj2, T.rodz2, T.legenda2 as legenda2_id, L2.opis as legenda2, P2.indeks as przewoznik2_id, P2.nazwa as przewoznik2, P2.www as przewoznik2_www, T.godz3 as godz_odj3, T.rodz3, T.legenda3 as legenda3_id, L3.opis as legenda3, P3.indeks as przewoznik3_id, P3.nazwa as przewoznik3, P3.www as przewoznik3_www, T.godz4 as godz_odj4, T.rodz4, T.legenda4 as legenda4_id, L4.opis as legenda4, P4.indeks as przewoznik4_id, P4.nazwa as przewoznik4, P4.www as przewoznik4_www FROM T_PRZYST T LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M1 ON (M1.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'M') LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M2 ON (M2.indeks = T.przez1) LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M3 ON (M3.indeks = T.przez2) LEFT JOIN PRZYSTANKI P on (P.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'P') LEFT JOIN LEGENDA L1 ON (L1.indeks=T.legenda1) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P1 ON (P1.indeks=T.ix_przew1) LEFT JOIN LEGENDA L2 ON (L2.indeks=T.legenda2) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P2 ON (P2.indeks=T.ix_przew2) LEFT JOIN LEGENDA L3 ON (L3.indeks=T.legenda3) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P3 ON (P3.indeks=T.ix_przew3) LEFT JOIN LEGENDA L4 ON (L4.indeks=T.legenda4) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P4 ON (P4.indeks=T.ix_przew4) where T.ix_przystanku = 36508 order by miejsc_docelowa, przez1, przez2, pozycja;