Tabliczka przystankowa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiębiorców w zakresie pasażerskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 15 sierpnia, godzina 09:19
Rozkład jazdy: Glinik Średni, górka 07/08 1323R
Odjazd do Przez Godziny odjazdu i rodzaj kursu
Frysztak, UG 01/02 1323R
06.521) 07.102) 07.132) 08.152)
09.152) 10.043) 10.502) 11.041)
13.052) 13.192) 14.031) 15.193)
16.591) 20.291)  
Gogołów, dom ludowy 17/18 1323R
06.261) 07.181) 07.572) 08.332)
08.531) 09.532) 10.332) 10.563)
12.382) 12.481) 14.382) 14.433)
15.431)  
Gogołów, Piaski 19/20 1323R
06.261) 07.181) 07.572) 08.332)
09.532) 10.332) 10.563) 12.382)
12.481) 14.382) 14.433) 15.431)  
Jasło, d.a. / ul. Dworcowa
06.261) 07.181) 08.332) 09.532)
10.563) 12.481) 14.433) 15.431)  
Strzyżów, d.a. / ul. Witosa
06.521) 07.132) 08.152) 11.041)
13.192) 14.031)  
Strzyżów, ul. Weissa 61
07.102) 09.152) 10.502) 13.052)  
Legenda
1)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
2)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
3)
kursuje w dni nauki szkolnej dla województwa podkarpackiego;
SELECT T.ix_przystanku, T.pozycja, if(T.status = 'M', M1.nazwa, P.nazwa) as miejsc_docelowa, M2.nazwa as przez1, M3.nazwa as przez2, T.godz1 as godz_odj1, T.rodz1, T.legenda1 as legenda1_id, L1.opis as legenda1, P1.indeks as przewoznik1_id, P1.nazwa as przewoznik1, P1.www as przewoznik1_www, T.godz2 as godz_odj2, T.rodz2, T.legenda2 as legenda2_id, L2.opis as legenda2, P2.indeks as przewoznik2_id, P2.nazwa as przewoznik2, P2.www as przewoznik2_www, T.godz3 as godz_odj3, T.rodz3, T.legenda3 as legenda3_id, L3.opis as legenda3, P3.indeks as przewoznik3_id, P3.nazwa as przewoznik3, P3.www as przewoznik3_www, T.godz4 as godz_odj4, T.rodz4, T.legenda4 as legenda4_id, L4.opis as legenda4, P4.indeks as przewoznik4_id, P4.nazwa as przewoznik4, P4.www as przewoznik4_www FROM T_PRZYST T LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M1 ON (M1.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'M') LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M2 ON (M2.indeks = T.przez1) LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M3 ON (M3.indeks = T.przez2) LEFT JOIN PRZYSTANKI P on (P.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'P') LEFT JOIN LEGENDA L1 ON (L1.indeks=T.legenda1) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P1 ON (P1.indeks=T.ix_przew1) LEFT JOIN LEGENDA L2 ON (L2.indeks=T.legenda2) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P2 ON (P2.indeks=T.ix_przew2) LEFT JOIN LEGENDA L3 ON (L3.indeks=T.legenda3) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P3 ON (P3.indeks=T.ix_przew3) LEFT JOIN LEGENDA L4 ON (L4.indeks=T.legenda4) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P4 ON (P4.indeks=T.ix_przew4) where T.ix_przystanku = 36511 order by miejsc_docelowa, przez1, przez2, pozycja;