Ogólnopolska informacja o połączeniach autobusowych


Płatna informacja przez SMS

Kanał informacyjny dostępny we wszystkich sieciach komórkowych.
Nalezy wysłać SMS pod numer

(+48) 72 155

o treści:

PKS miejscowość_wyjazdu DO miejscowość_docelowa.

Koszt jednego SMS`a to 2,44 zł brutto.
Strona internetowa do obsługi systemu wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku. Projekt wykonany i współfinansowany przez UE w ramach projektu „KIGNET” – Izbowego systemu wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
Nie udzielamy informacji o komunikacji poprzez zapytania e-mailem.
Dane o rozkładach jazdy są wprowadzane do systemu na podstawie bieżących informacji uzyskiwanych od przewoźników i samorządów terytorialnych, a więc Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji nie bierze odpowiedzialności za ich pełną aktualność. W przypadku wątpliwości należy sprawdzać dane na stronach internetowych poszczególnych przewoźników.